Ventilatie om mogelijke verspreiding corona tegen te gaan

Een goede ventilatie is belangrijk, onder meer om een prettig en gezond binnenklimaat te creëren. Om mogelijke verspreiding van het coronavirus via de lucht te voorkomen hebben wij een luchtmeting laten verrichten. Op basis hiervan is een rapport opgesteld die aangeeft hoeveel sporters in een ruimte mag sporten. Hieruit blijkt dat wij een aardige capaciteit hebben. Tezamen met alle maatregelen die wij nemen is het verantwoord en veilig om binnen te sporten.